Kliknutím na 3D model si vyberte blok a podlažie.

Vybrať budovu / podlažie:

A - Prvé podlažie A - Druhé podlažie A - Tretie podlažie B - Prvé podlažie B - Druhé podlažie B - Tretie podlažie